Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Створення умов для функціонування та розвитку закладу

Органом управління ДНЗ № 286 є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – Територіальний відділ освіти Дніпровського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Орган управління здійснює фінансування ДНЗ № 286, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, інженерні комунікації, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

  (Витяг із Статуту ДНЗ № 286, розділ І. «Загальні положення», п. 1.5, ст. 1-2)

  • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

Заклад не пристосовано для дітей з особливими освітніми потребами.

Результативність діяльності

Фінансування