Обов’язки батьків

Батьки або законні представники зобов’язані:

 • Закласти основи інтелектуального, фізичного, етичного розвитку дитини в дитячому віці;
 • Виконувати Статут ДНЗ в частині, що стосується їх прав і обов’язків;
 • Своєчасно оплачувати утримання дитини в ДНЗ;
 • Своєчасно повідомляти про можливу відсутність дитини;
 • Сприяти ДНЗ у вихованні, навчанні та розвитку вихованця;
 • Взаємодіяти з ДНЗ за всіма напрямами виховання і навчання дитини;
 • Відвідувати загальні і групові збори;

 Права батьків:

Батьки або законні представники мають право:

 • Захищати законні права і інтереси дитини;
 • Брати участь у роботі ради ДНЗ;
 • Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи з дітьми, у тому числі організації додаткових (платних) освітніх і медичних послуг;
 • Консультуватися з педагогічними працівниками ДНЗ з проблем виховання і навчання;
 • Надавати допомогу і робити добровільні внески на реалізацію статутних завдань;

 

Порядок стягування плати за харчування дитини в ДНЗ:

 • Оплата батьками або законними представниками харчування дитини в ДНЗ за поточний місяць здійснюється у вигляді передоплати не пізніше 10 числа попереднього місяця шляхом безготівкових перерахувань (у відділенні любого банку);
 • Перерахунок плати за харчування дитини в разі його відсутності (хвороби) здійснюється в наступному місяці;
 • Батьки пред’являють документ про оплату вихователеві;
 • Пільгова оплата за ДНЗ надається після подачі в бухгалтерію управління освіти підтверджуючих документів на пільгу. Перерахунок здійснюється з моменту подачі документів.

 

Нормативні документи, що  визначають права та обов’язки батьків:

 • Закон Україну "Про дошкільну освіту" (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 2905-ІІІ (2905-14)від 20.12.2001)
 • Конвенція про права дитини (конвенція ратифікована постановою ВР № 789-ХІІ (789-12) від 27.02.91 р.)
 • Закон України "Про охорону дитинства" (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3109-ІІІ (3109-14) від 07.03.2002)
 • Національна програма «Діти України»
 • Декларація про права дитини