Оплата за харчування в ДНЗ № 286

1.  Плата за харчування дітей вноситься не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата,  у разі не внесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному законодавством. Оплата за харчування дітей здійснюється:

 • в касах «ЗапоріжЗв’язокСервіс»;
 • через «Приват-24»

 

2.  Діти пільгових категорій (при оформленні пільги) звільняються від плати за харчування. 

 

3.  Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу.

 

4.  Оплата, що була здійснена в останні 3 дні поточного місяця не враховується, та встановлюється борг за харчування.

 

5.  У разі несплати батьками за харчування дитини протягом двох місяців, адміністрація ДНЗ № 286  зобов’язана не менш, як за 10 календарних днів письмово повідомити батьків, або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини з закладу.

 


Пільги на плату з харчування

На підставі рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 р. №16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 р. №18 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», «Фізична культура і спорт» та Програм фінансування заходів з питань сім’ї та молоді, та про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 р. №27 (зі змінами та доповненнями)» звільняються батьки або особи, які їх замінюють, від плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах всіх типів, а саме:

 •  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей-інвалідів;
 • дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах;
 • дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 р. № 197/98;
 • дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації й відвідують спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи, у т.ч. інклюзивні), санаторні дошкільні навчальні заклади (групи) для дітей з латентною формою туберкульозної інфекції та вилікуваних від туберкульозу;
 • дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають відповідні документи, що підтверджують статус;
 • дітей із сімей, які мають трьох і більше дітей.

Документи, які необхідно надати до дошкільного закладу для звільнення від сплати за харчування:

Для категорії «Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування»:

 •  Заява від опікуна (піклувальника).
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування (копія).

 

Для категорії «Діти-інваліди»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Медичний висновок про дитину-інваліда (копія) або посвідчення (пенсійне або отримувача державної соціальної допомоги). Якщо посвідчення видано на одного з батьків, у ньому повинно бути чітко зазначено прізвище ім’я по-батькові дитини-інваліда, рік народження.

 

Для категорії «Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 •  Довідка з місцевого управління праці та соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості.

 

Для категорії «Дитина, батько (мати) якої загинув під час виконання службових обов’язків»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби (копія).

 

Для категорії «Дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції)»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 •  Копія посвідчення учасника бойових дій або
  • Довідка з військової частини про участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (для батьків, які зараз проходять службу в зоні АТО).
  • Довідка встановленого зразка з військкомату про причинний зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою.
  • Посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (копія).

 

Для категорії «Дитина з багатодітної сім’ї»:

 •  Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Свідоцтво про народження всіх дітей (де вказані дані про батьків) (копія), або паспортні дані одного з батьків з розділом «Особливі відмітки», де вписуються дані про дітей (враховуються діти до 18 років, та діти до 23 років, які продовжують навчання /в цьому випадку надається довідка з навчального закладу, в якому навчається дитина/);
 •  Посвідчення багатодітної сім’ї.

 

Для категорії «Діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї»:

 • Заява від батьків.
 • Свідоцтво про народження (копія).
 • Довідки про доходах кожного члена сім'ї видані за місцем отримання доходів:
  • працюючим – з міста роботи (оригінал),
  •  не працюючим – з центру занятості (оригінал),
  • трудова книжка (копія),
  • підприємець – з податкової інспекції.
 • Довідка про склад сім'ї видана житлово-комунальними організаціями (оригінал).

Організація харчування в закладі дошкільної освіти


І ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ НА ХАРЧОБЛОЦІ

 1. Вихованці ДНЗ № 286 отримують триразове харчування.
 2. Обсяг їжі й вихід страв суворо відповідають віку дитини.
 3. Харчування в ДНЗ № 286 здійснюється відповідно до орієнтовного перспективного 10-деного меню, розробленого на основі фізіологічних потреб у харчових речовинах і норм харчування дітей дошкільного віку, узгодженого в районні СЕС і затвердженого завідувачем ДНЗ №286.
 4. На основі орієнтовного 10-денного меню щодня, на наступний день складають меню-вимогу і затверджують завідувачем ДНЗ № 286.
 5. Приготування страв здійснюють суворо за затвердженою картотекою страв ДНЗ № 286.
 6. Відповідальність за організацію харчування дітей у дитячому садку покладено на старшу медичну сестру Александрович Н.В. згідно з посадовими обов'язками.
 7. Прийом їжі проводять відповідно до графіку, затвердженого завідувачем ДНЗ № 286.
 8. Меню-вимогу підписує шеф-кухар, який приймає продукти, комірник, який видає продукти, старша медична сестра.
 9. Меню-вимогу завідувач затверджує, напередодні дня, зазначеного в меню. 
 10. Меню-вимога – є основним документом для приготування їжі на харчоблоці.
 11. Вносити зміни в затверджену меню-розкладку, без узгодження із завідувачем ДНЗ № 286, заборонено.
 12. За потреби внесення зміни в меню (несвоєчасне завезення продуктів, недоброякісність продукту) старша медична сестра Александрович Н.В. складає пояснювальну записку із зазначенням причини, в меню-вимогу вносять зміни і завіряють підписом завідувача. Виправлення в меню-вимоги не допускаються.
 13. Старша медична сестра контролює якість отриманих від постачальника продуктів з веденням журналу встановленої форми: веде щодня накопичувальну відомість з виконання натуральних норм харчування дітей;  аналізує виконання натуральних норм харчування подекадно, за потреби, з подальшою корекцією;  аналізує щомісяця якісний склад харчування дітей, обчислює хімічний склад і калорійність спожитих продуктів; веде щодня бракераж готової продукції харчоблоку з відповідним записом у журналі встановленої форми.
 14. Щодня батьків інформують про асортимент харчування дитини, вивішуючи меню на роздачі, у прийомних груп, із зазначенням повного найменування страв, їх виходу. Меню завіряє завідувач ДНЗ № 286.
 15. Щодня старша медична сестра Александрович Н.В. веде облік харчування дітей із занесенням даних у Журнал відвідування дітей.
 16. Медична сестра присутня під час закладки основних продуктів у котел і перевіряє страви на виході. .
 17. Обсяг приготовленої їжі відповідає кількості дітей та обсягу разових порцій. 
 18. Видають готову їжу дітям тільки з дозволу старшої медичної сестри, після зняття нею проби і записування в журналі бракеражу результатів оцінювання готових страв. При цьому в журналі зазначено результат проби кожної страви.
 19. Працівникам харчоблоку, відповідальним за організацію харчування в ДНЗ № 286 –  кухарям, комірникові: дозволяється працювати тільки за затвердженою і правильно оформленою меню-вимогою; за своєчасність доставки продуктів, точність ваги, кількість і асортимент одержуваних продуктів відповідають комірник ДНЗ № 286 і представник постачальника; виявлені неякісні продукти, їх непостачання або недостачу оформлює актом, призначена завідувачем комісія з працівників ДНЗ № 286 і представник постачальника; отримання продуктів у комору, їх відповідне зберігання і видавання здійснює комірник; видавання продуктів зі складу в харчоблок робиться відповідно до затвердженої завідувачем меню-вимоги не пізніше ніж о 15:00 попереднього дня, зазначеній у ньому.
 20. Комірник щомісяця проводить перевірку залишків продуктів харчування з бухгалтером відділу освіти.
 21. На харчоблоці мають: інструкції з охорони праці та техніки безпеки, посадові інструкції, інструкції з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму; картотеку технологій приготування страв; графік закладки продуктів; графік видавання готових страв; контрольну страву; добову пробу всіх приготовлених страв в обсязі порції за 48 годин; виміряними посуд із зазначенням обсягів; медичну аптечку.
 22. Працівникам харчоблоку заборонено роздягатися і зберігати особисті речі на робочому місці.
 23. Кухарі суворо дотримуються технології приготування страв, закладки необхідних продуктів здійснюють за затвердженим керівником графіком: 
05:30 молоко на молочну кашу, каша на сніданок;
07:30 – 08:20 розробка м'яса, масло в кашу, цукор для сніданку;
08:30 – 09:10 готується фарш для II страви;
09:00 тісто для випічки, каша та картопля на обід, сушка або фрукти для компоту;
09:30 – 10:30 жарка котлет та тюфтелей;
10:30 продукти в І страву;
10:30 – 11:00 котлети та тюфтельки пропарюються в духовій шафі;
11:00 масло для другої страви, цукор у третю страву;
13:00 продукти для полуденка 

ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ГРУПАХ

 1. Робота з організації харчування дітей у групах здійснюється під керівництвом вихователя: створення безпечних умов під час підготовки і прийому їжі; формування культурно-гігієнічних навичок під час прийому їжі дітьми.
 2. Отримання їжі на групу здійснюється суворо за графіком, затвердженим завідувачем ДНЗ №286.
 3. Залучати дітей до отримання їжі з харчоблоку категорично заборонено.
 4. Перед роздаванням їжі дітям помічник вихователя виконує наступне: готує столи відповідно до санітарно-гігієнічних вимог; ретельно вимиває руки; надягає спеціальний одяг для отримання та роздавання їжі; провітрює приміщення; сервірує столи відповідно до прийому їжі.
 5. З метою формування трудових навичок і виховання самостійності під час чергування по їдальні вихователь поєднує роботу чергових і кожної дитини (наприклад, серветниці збирають чергові, а тарілки за собою прибирають діти).
 6. Під час роздавання їжі категорично заборонено перебування дітей поблизу столів.
 7. Подавання страв і прийом їжі в обід здійснюють так: під час сервірування столів на столи ставлять хлібні тарілки з хлібом; розливають третю страву; у салатниці згідно з меню розкладають салат (порційні овочі); подають першу страву; діти сідають за столи; діти розпочинають прийом першої страви; після завершення помічник вихователя прибирає зі столів тарілки; подають другу страву; прийом їжі завершується прийомом третьої страви.
 8. У групах раннього віку дітей, у яких не сформовані навички самостійного прийому їжі, догодовують.

ІІІ ПОРЯДОК УРАХУВАННЯ ХАРЧУВАННЯ, НАДХОДЖЕННЯ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

 1. До початку навчального року завідувачем ДНЗ № 286 видано наказ про призначення відповідального за харчування – старша медична сестра Александрович Н.В. та визначено її функціональні обов'язки.
 2. Відповідальна за харчування здійснює облік харчуються дітей у Журналі відвідування дітей, що прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою та підписом завідувача.
 3. Щодня старша медична сестра складає меню-розкладку на наступний день. Меню складають на підставі списків присутніх дітей, які щодня, з 8:00 до 9:00 ранку, подають педагоги.  
 4. На наступний день, о 08:00 вихователі подають відомості про фактичну присутність вихованців у групах відповідальному (старшій медичній сестрі), яка оформляє заявку і передає її на харчоблок.
 5. У разі зменшення чисельності дітей, якщо закладка продуктів для приготування сніданку відбулася, порції відпускаються іншим дітям, як додаткове харчування, здебільшого дітям старшого дошкільного і молодшого дошкільного віку у вигляді збільшення норми страви. 
 6. З подальшим прийомом їжі (обід, полуденок) дітей, відсутніх у закладі, знімають з харчування, а продукти, що залишилися незатребуваними, повертають до комори за актом.
 7. Повернути можна такі продукти: яйце, консервація (овочева, фруктова) згущене молоко, кондитерські вироби, масло вершкове, молоко сухе, олію, цукор, крупи, макарони, фрукти, овочі.
 8. Облік продуктів ведуть у накопичувальній відомості. Записи у відомості здійснюють на підставі первинних документів у кількісному і сумовому вираженні. Наприкінці місяця у відомості підбивають підсумки.
 9. Нараховується оплата за харчування бухгалтерією відділу освіти на підставі табелів відвідуваності, що заповнюють вихователі груп. Кількість днів за табелями відвідуваності суворо відповідає кількості дітей, які перебувають на харчуванні в меню-вимозі. Бухгалтерія, звіряючи дані, здійснює контроль раціонального витрачання бюджетних коштів.